Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2239. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3725.

Na podlagi 7., 12., in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 19. junija 1997 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovo stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1997.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1996 96.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo          4.000 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo           5.800 SIT/m2
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega odloka:
Območja:
– 4% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za stavbna zemljišča I. območja ožjega mestnega jedra z naslednjimi ulicami: Glavni trg, Meškova ulica, Cankarjeva ulica, Trg svobode, Ozka ulica, Šolska ulica, Poštna ulica in Vorančev trg,
– 3% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za ostala zemljišča I. območja, ki obsega naselje Stari trg in industrijsko cono Pameče,
– 2% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za stavbna zemljišča v III. območju, ki obsega strnjene dele naselij: Pameče, Troblje, Šmartno in Podgorje,
– 1% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za ostala stavbna zemljišča, ki ležijo izven strnjenih naselij.
5. člen
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcije gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1995 (Uradni list RS, št. 41/97).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013/003-97
Slovenj Gradec, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost