Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2225. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Medvode), stran 3707.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 30. seji dne 17. 6. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
S tem sklepom del zemljišča parc. št. 1298/16, kultura: vodotok, v izmeri 80 m2, k.o. Preska, vpisana kot javno dobro v splošni rabi, seznam številka V, preneha biti javno dobro v splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiško-knjižni vložek in sicer v tistem delu, ki v naravi ni vodotok, to je 50 m2, po izvedeni delitvi parc. št. 1298/16.
II
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa ostane družbena lastnina, vpiše se v zemljiško-knjižni vložek, kjer je vpisana lastninska pravica oziroma pravica uporabe na Občino Medvode.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1198/97
Medvode, dne 17. junija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Roman Tehovnik l. r.