Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2222. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1997, stran 3704.

Na podlagi 7. in 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 20. člena popravka pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 26/97) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 29. redni seji dne 26. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1997
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1997.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U. C. 2. 100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1996 109.300 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 13.880 SIT na m2 koristne stanovanjske površine:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 6.250 SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave kolektivne (skupne) rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 7.630 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega:
Mesto Jesenice, zahodno od potoka Ukova in severno od železniške proge Ljubljana–Jesenice–Beljak; Mejni plato Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II.
II. območje od 6% do 8%, ki obsega:
Ostala naselja mesta Jesenice ter primestna naselja: Podmežakla, Javornik, Koroška Bela, Hrušica, Blejska Dobrava, Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine,Vrba in območje Golfa.
III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega:
Mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in Železniško progo Jesenice–Nova Gorica, naselje Podkočna ter primestna naselja Kočna, Lipce, Potoki in Ajdna.
IV. območje od 2.5% do 5%, ki obsega:
Vsa ostala območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih I., II., III.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1996 (Uradni list RS, št. 37/96).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-3/97
Jesenice, dne 26. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti