Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997, stran 3700.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne 23. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997
1. člen
Spremeni se 3. člen navedenega odloka, ki se po novem glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto l997 znašajo 283,773.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe        207,398.000 SIT
– financiranje drugih
dogovorjenih nalog                76,375.000 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34/97
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost