Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2201. Sklep o dopolnitvi sklepa o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev, stran 3657.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 35. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev
1
V sklepu o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev (Uradni list RS, št. 41/96) se v prvem odstavku pete točke dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“– posojila z dejansko in preostalo dospelostjo do 30 dni,
– vrednostni papirji z dejansko in preostalo dospelostjo do 30 dni”.
2
Za deveto točko sklepa se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
“9.a
Banka, ki je organizirana v bančno skupino in ne dosega potrebnega zneska naložb posameznega razreda, lahko med sredstvi prvega, drugega in tretjega razreda z dovoljenjem Banke Slovenije upošteva tudi s trdno pravno zavezo dogovorjeni znesek sredstev, za katera se lahko v primeru likvidnostnih težav zadolži v okviru bančne skupine.”
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za poročilo o doseženem razmerju naložb po stanju na dan 31. 7. 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost