Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2198. Odredba o odprodaji terjatev Republike Slovenije, stran 3641.

Na podlagi 7. člena zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) in 5. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o odprodaji terjatev Republike Slovenije
1. člen
Z namenom pridobivanja sredstev, ki se namenijo za odplačilni sklad iz 10. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95), Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s finančnim premoženjem države odprodaja terjatve Republike Slovenije, za katere z veljavnimi predpisi in sklepi vlade ni drugače določeno.
2. člen
Odprodaja terjatev se izvaja po postopku zbiranja ponudb. Ponudbe se zberejo na podlagi oglasa, ki se objavi v enem izmed časopisov z visoko naklado in v Uradnem listu Republike Slovenije (na isti dan).
3. člen
Plačilo terjatve je možno izključno v denarju. Cena za posamezno terjatev ne sme biti nižja od 60% nominalne vrednosti terjatve.
4. člen
Nakazilo kupnine se izvrši v dobro žiro računa “Proračuna Republike Slovenije” številka 50100-630-10014 v roku, ki je določen v javnem oglasu.
5. člen
Izbiro in javno prodajo terjatev izvaja Komisija za prodajo terjatev Republike Slovenije, ki jo imenuje minister.
6. člen
Za poslovanje komisije iz 5. člena te odredbe se uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
7. člen
Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudbnika podpisuje oseba, ki je pooblaščena za podpis pogodbe o odstopu terjatve.
8. člen
Predmet prve odprodaje so terjatve iz potrjenih prisilnih poravnav v letu 1996, ki so v prilogi te odredbe.
9. člen
Ta odredba začne veljati 4. 7. 1997.
Št. 403-141/97
Ljubljana, dne 24. junija 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost