Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah, stran 3117.

Na podlagi 12. in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 28. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
2. člen
Črta se zadnji odstavek 20. člena.
3. člen
Za 20. členom se doda 20.a člen, ki glasi:
Merila in pogoji za določanje funkcionalnih zemljišč pri obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih so:
– funkcionalno zemljišče se določi glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne danosti zemljišča;
– širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta znaša najmanj 2,5 m in največ 3,5 m;
– v primeru, da ob objektu poteka javna komunikacija (cesta, pot, hodnik za pešce, kolesarska steza) je meja funkcionalnega zemljišča linija fasade objekta;
– na zazidanih zemljiščih z večstanovanjskimi objekti – blokovna gradnja je za določitev funkcionalnega zemljišča pri posameznem večstanovanjskem objektu predhodno potrebno določiti skupno funkcionalno zemljišče za vse objekte, ki se nahajajo na obravnavanem območju. Območje za določanje skupnega funkcionalnega zemljišča in funkcionalno zemljišče posameznega objekta se določi na osnovi izdelane lokacijske dokumentacije;
– v območju tako določenih sosesk na zazidanih stavbnih zemljiščih in z določenim skupnim funkcionalnim zemljiščem in določenimi funkcionalnimi zemljišči k posamičnim objektom, je mogoča novogradnja in formiranje novih gradbenih parcel, če gostota poselitve v območju ne presega 250 prebivalcev/ha.
4. člen.
Ta odlok velja na območju Občine Rogaška Slatina in prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/97
Rogaška Slatina, dne 5. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost