Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1985. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1997, stran 3103.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje dne 4. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Kobilje za leto 1997 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kobilje, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna znašajo 206,820.500 SIT in se razdelijo za:
– delo občinskih organov                       12,000.000
– socialne transferje                          939.763
– plačila na področju družbenih dejavnosti              14,180.000
– plačila storitev ter subvencij in intervencij v gospodarstvu    11,155.000
– druge odhodke                            1,180.000
– odhodke investicijskega značaja                  163,300.944
– finančne tokove, oblik. rezerv
 in druge odhodke                          4,064.793
3. člen
V stalne rezerve Občine Kobilje se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1997.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1997.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost