Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 bivše Občine Idrija, stran 3102.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US št. 57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 10. aprila sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 bivše Občine Idrija
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89) in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 bivše Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na izjemne in druge posege:
1. k.o. Črni vrh, parc. št. 3/1 in 3/2, Milka Černigoj, Črni vrh 49 – zap. št. posega 2,
2. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/8, Metka in Valter Šuligoj, Žiri – zap. št. posega 3,
3. k.o. Čekovnik, parc. št. 125/1, Alenka Gartnar-Šinkovec, Idrijska Bela 17 – zap. št. posega 4,
4. k.o. Gor. Kanomlja, parc. št. 1050/3, Jurko Petrič, Mrakova 7, Idrija – zap. št. posega 5,
5. k.o. Zadlog, parc. št. 869/1, 869/3 in 902, Ljubo Krivec, Sp. Kanomlja 65 – zap. št. posega 6,
6. k.o. Črni vrh, parc. št. 809/1, Stane Skvarča, Predgriže 43 – zap. št. posega 7,
7. k.o. Vrsnik 1, parc. št. 152, 154 in 159, Ivan Mlakar, Vrsnik 11 – zap. št. posega 8,
8. k.o. Čekovnik, parc. št. 355/4, krajani Čekovnika – zap. št. posega 9,
9. k.o. Vojsko, parc. št. 584, Marta in Robert Sternen, Beblerjeva 8, Idrija – zap. št. posega 10,
10. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/1, Janez Uršič, G. Vrsnik 19, Sp. Idrija – zap. št. posega 11.
Skladno z navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti v besednem in kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela planskih aktov občine iz 1. člena odloka.
3. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje 1986–1990 se dopolni:
Za stavkom: “Izjemoma se dovoli poseg na 1. kmetijskem zemljišču velikosti 800 m2 na delu parcel 756/4 in 763/1 k.o. Zadlog za gradnjo stanovanjske hiše in hleva.” se doda naslednji tekst:
Dovolijo se izjemni posegi na 1. kmetijskem zemljišču:
1. k.o. Črni vrh, parc. št. 3/1 in 3/2, v velikosti 8824 m2 – pod zap. št. posega 2,
2. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/8, v velikosti 740 m2 – pod zap. št. posega 3,
3. k.o. Čekovnik, parc. št. 125/1, v velikosti 2655 m2 – pod zap. št. posega 4,
4. k.o. Gor. Kanomlja, parc. št. 1050/3, v velikosti 1185 m2 – pod zap. št. posega 5,
5. k.o. Zadlog, parc. št. 869/1, 869/3 in 902, v velikosti 9590 m2 – pod zap. št. posega 6,
6. k.o. Črni vrh, parc. št. 809/1, v velikosti 2900 m2 – pod zap. št. posega 7,
7. k.o. Vrsnik 1, parc. št. 152, 154 in 159, v velikosti 12855 m2, razen dela parcele 152 – njiva 5r. v velikosti 4000 m2 – pod zap. št. posega 8,
8. k.o. Čekovnik, parc. št. 355/4, v velikosti 505 m2 – pod zap. št. posega 9,
9. k.o. Vojsko, parc. št. 584, v velikosti 5140 m2 – pod zap. št. posega 10,
10. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/1, v velikosti 11693 m2 – pod zap. št. posega 11,
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35211-1/96
Idrija, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost