Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1964. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih državnih pravobranilcev, stran 3076.

Na podlagi 55. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97 in na podlagi predloga Ministrstva za pravosodje je z dne 6. 5. 1997 generalni državni pravobranilec sprejel
S K L E P
o drugih osebnih prejemkih in povračilih državnih pravobranilcev
I
Državni pravobranilec ima pravico do:
1. regresa za letni dopust v enaki višini kot poslanci Državnega zbora Republike Slovenije;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe v višini 50%,
– za 20 let delovne dobe v višini 75%,
– za 30 let delovne dobe v višini 100%
povprečne mesečne čiste plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
3. regresa med prehrano med delom v višini 10% povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
4. dnevnice za službeno potovanje, ki traja:
– 6 do 8 ur v višini 1,74%,
– 8 do 12 ur v višini 2,5%,
– nad 12 ur v višini 5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
5. povračila stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelu nižje od de luxe kategorije v višini zneska računa,
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije v višini do 87,4%,
– brez računa v višini 30% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur;
6. kilometrina v višini 30% cene super bencina;
7. povračila stroškov za službeno potovanje v tujino v višini, ki jo s svojim aktom določi Vlada Republike Slovenije;
8. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela mesečno v višini stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi; če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za kilometrino v višini 15% cene super bencina;
9. nadomestila za ločeno življenje, ki obsega:
– povračilo stroškov stanovanja v višini 18%,
– povračilo stroškov prehrane v višini 22%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
10. solidarnostne pomoči v primeru smrti državnega pravobranilca ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara v višini povprečne mesečne čiste plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
11. odpravnine ob upokojitvi, ki znaša trikratno zadnjo plačo državnega pravobranilca.
II
Generalni državni pravobranilec na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, vsak mesec s sklepom določi višino zneskov iz 1. točke tega sklepa.
Pri ugotavljanju zneskov za tekoči mesec se upoštevajo statistični podatki in cene, znani do 25. dne preteklega meseca.
III
Dnevnice za službeno potovanje in stroški za prevoz na delo in z dela se izključujejo. Nadomestilo za ločeno življenje izključuje stroške za prevoz na delo in z dela.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme generalni državni pravobranilec. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 81/97-2
Ljubljana, dne 21. maja 1997.
Generalni državni
pravobranilec
mag. Jože Gregorič l. r.

AAA Zlata odličnost