Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

1962. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic, stran 3075.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
1
Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) se spremeni tako, da se v prvem odstavku 4. točke besedilo “od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu” in v tretjem odstavku 4. točke besedilo “od prvega do zadnjega dne v mesecu” nadomesti z besedilom “od 27. dne v prejšnjem mesecu do 26. dne v tekočem mesecu”.
2
Prvi odstavek 8. točke se spremeni tako, da se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
“Obvezne rezerve na posebnem računu lahko banke uporabljajo za zagotavljanje svoje dnevne likvidnosti in za poravnavanje svojih obveznosti do Banke Slovenije in drugih bank v skladu s ponujenimi pogoji oziroma navodili Banke Slovenije.”
3
10. točka se nadomesti z novo 10. točko, ki se glasi:
“Poročilo o izračunani obvezni rezervi in poročilo o izpolnitvi obvezne rezerve sestavijo banke na obrazcu, ki ga predpiše Banka Slovenije.
Poročila iz prvega odstavka te točke predložijo banke na predpisanem obrazcu Banki Slovenije za tekoči mesec najkasneje prvi delovni dan v naslednjem mesecu.”
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 1. in 3. točka tega sklepa pa se prvič uporabita pri izračunu obvezne rezerve za mesec september 1997.
Št. 22-0161/97
Ljubljana, dne 6. junija 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost