Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1745. Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d., stran 2782.

Na podlagi 9., 10. in 12. člena pravilnika o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d., je Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., na seji dne 28. 4. 1997 sprejela
S T A L N O L I S T O
arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
I. Predsednik in namestnik arbitraže
– dr. Peter GRILC, dipl. iur., Ljubljana – predsednik arbitraže
– dr. Marko PAVLIHA, dipl. iur., Ljubljana – namestnik predsednika arbitraže
II. Predsedniki arbitražnih senatov
dr. Peter GRILC, dipl. iur., Ljubljana
dr. Marko PAVLIHA, dipl. iur., Ljubljana
dr. Mirko ILEŠIČ, dipl. iur., Ljubljana
Dagmar KOMAR JADEK, dipl. iur., Ljubljana
Slavko RUPEL, dipl. iur., Ljubljana
Janez SREBOT, dipl. iur., Ljubljana
Jolanka KUHAR, dipl. iur., Ljubljana
Albert MISLEJ, dipl. iur., Ljubljana
dr. Miha JUHART, dipl. iur., Ljubljana
Marjan MIR, dipl. iur., Ljubljana
Alojz MAROLT, dipl. iur., Kranj
mag. Igor STRNAD, dipl. iur., Maribor
Savo ŠIFRER, dipl. iur., Ljubljana
Ana POGAČNIK KOMAR, dipl. iur., Ljubljana
III. Arbitri izmed občanov
Majda PREKRSZKY, višji uprav. del., Divača
Jože MAVRIČ, ing. organ. dela, Podgrad
Franc AMON, dipl. iur., Trbovlje
Marinka PAVLIČ, dipl. iur., Trbovlje
Ivan LUBŠINA, dipl. iur., Artiče
Tone PODGORŠEK, dipl. iur., Brestanica
Cveta MATJAŠIČ, dipl. iur., Novo mesto
Franci KUHAR, dipl. iur., Novo mesto
Jelka OROŽIM-KOPŠE, dipl. iur., Maribor
Vera HLEDE, dipl. iur., Nova Gorica
Jure KOS, dipl. iur., Ljubljana
Tone SELIŠKAR, dipl. iur., Ljubljana
Marko SCHAUP, dipl. iur., Ljubljana
Ivan ABRAM, dipl. iur., Koper
Boris ŠTEFANEC, dipl. iur., Murska Sobota
Igor VINČEC, dipl. iur., Lendava
Drago BRODNIK, dipl. iur., Ravne na Koroškem
Rudi KREBL, dipl. iur., Mislinja
Ludvik RAČIČ, dipl. iur., Celje
Franc DRAŽUMERIČ, dipl. iur., Kranj
Tone MRAK, soc. del., Škofja Loka
III. Arbitri izmed delavcev ZT, d.d.
Rosana MAGAJNA BIZJAK, dipl. oec., Območna enota Postojna
Bojan POŽAR, ing. strojništva, Območna enota Postojna
Viktor KOS, višji uprav. del., Območna enota Trbovlje
Božena FORTE, oec., Območna enota Trbovlje
Mojca PLANINC - ROBEK, dipl. iur., Območna enota Krško
Zoran NIKOLIČ, dipl. iur., Območna enota Krško
Mateja DERLINK, dipl. iur., Območna enota Novo mesto
Tatjana STERDIN, dipl. iur., Poslovna enota Maribor
Martin GRŽELJ, ing. org. dela, Območna enota Nova Gorica
Mojca VIŽINTIN, višji upr. del., Območna enota Nova Gorica
Matej GRM, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Vlasta MOVERN, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Andrej ŠPORN, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Valči LEBAN, dipl. iur., Poslovna enota Koper
Oskar ŠOOŠ, dipl. iur., Območna enota Murska Sobota
Milan REGVAT, dipl. iur., Območna enota Murska Sobota
Jože BOŽIČ, pravnik, Poslovna enota Koroška
Alojz LINDNER, dipl. iur., Območna enota Celje
Anton PAVŠER, elektrotehnik, Območna enota Celje
Lucija PRETNAR, dipl. iur., Območna enota Kranj
Nuša ROZMAN, dipl. iur., Območna enota Kranj
Alojz PODLOGAR, dipl. iur., Centrala
Milan KONČAREVIČ, višji uprav. del., Centrala
Mihael FERLAN, dipl. ing. gradb., Centrala
Martin VAHEN, oec., Centrala
Matjaž ŽUPEC, oec., Centrala
Boštjan ROŠKER, dipl. iur., Centrala
Margita SELAN - VOGLAR, dipl. iur., Centrala
Aleš ZUPAN, dipl. ing. kmet., Centrala
Stojan BUDIN, dipl. iur., Centrala
Mihael POLJANEC, višji uprav. del., Centrala
Djon BERIŠAJ, dipl. ing. tekstil. teh., Centrala
Leopold VRABIČ, dipl. oec., Centrala
Predsednik Uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d.
Nada Klemenčič l. r.

AAA Zlata odličnost