Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1559. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank, stran 2116.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena, 5. točke 34. člena in 36. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1
Banka Slovenije odobri posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank (v nadaljevanju: posebno posojilo) proti zastavi vrednostnih papirjev, ki sta jih izdali Republika Slovenija ali Banka Slovenije, banki, dajalki likvidnostnega posojila (v nadaljevanju: sodelujoča banka), ki iz tako dobljenih sredstev proti zastavi prvovrstnih papirjev ali odstopu prvovrstne terjatve v zavarovanje, odobri likvidnostno posojilo v enakem znesku, banki prejemnici likvidnostnega posojila.
2
Banka Slovenije pozove vsakokrat, ko zahteva sodelovanje pri dajanju likvidnostnih posojil, vse sodelujoče banke, podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa, da se izjasnijo o načinu sodelovanja v ponudbi:
– s svojimi sorazmernimi prostimi deleži v okviru zneska odprte ponudbe (sodelovanje bančnega sindikata, način 1),
– s celotnim svojim prostim zneskom v okviru odprte ponudbe (sodelovanje ene banke, način 2).
Sodelujoče banke so svojo odločitev dolžne javiti Banki Slovenije najkasneje naslednji dan po prejemu poziva.
3
Sodelujoče banke so zavezane k sodelovanju na prvi poziv Banke Slovenije brezpogojno, s podpisom pogodbe iz 10. točke tega sklepa.
V primeru, da pri pozivu Banke Slovenije obstojajo ponudbe bank za način 2, o izbiri načina sodelovanja odloči Banka Slovenije.
Kadar obstoja več ponudb za način 2, ter se Banka Slovenije odloči za ta način sodelovanja bank v ponudbi, Banka Slovenije opravi izbor med temi ponudbami tako, da izbere ponudbo tiste sodelujoče banke, ki po pozivu Banke Slovenije pristane na največje znižanje razlike v obrestni meri med posebnim posojilom in likvidnostnim posojilom iz 7. točke tega sklepa.
Če ni mogoče opraviti izbora tudi po pozivu sodelujočim bankam na znižanje razlike v obrestni meri, opravi Banka Slovenije izbor z žrebom.
4
Pri vsakem pozivu Banka Slovenije obvesti sodelujoče banke podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa:
– o celotnem znesku likvidnostnega posojila,
– o obdobju za katerega se likvidnostno posojilo odobri,
– o portfelju terjatev, razpoložljivih za zavarovanje za znesek likvidnostnega posojila,
– o banki (bankah) prejemnici (prejemnicah) likvidnostnega posojila.
5
Pravna opravila v zvezi z morebitno izterjavo v zavarovanje cediranih terjatev banke prejemnice likvidnostnega posojila prevzame, v primeru sodelovanja bančnega sindikata, sodelujoča banka z največjim deležem v znesku likvidnostnega posojila banki prejemnici.
V primeru, da ob sodelovanju bančnega sindikata v znesku likvidnostnega posojila banki prejemnici likvidnostnega posojila sodeluje več sodelujočih bank z enakim deležem in med njimi ni mogoče doseči soglasja o pooblastilu za opravljanje pravnih opravil pri morebitnih izterjavah cediranih terjatev banke prejemnice likvidnostnega posojila, o izbiri sodelujoče banke, ki se pooblasti za opravljanje pravnih opravil pri morebitni izterjavi cediranih terjatev, odloči Banka Slovenije z žrebom.
6
Pri vsakem pozivu Banka Slovenije odobri posebno posojilo sodelujoči banki na podlagi odprte ponudbe, ki jo sodelujoča banka sprejme za dobo do enega leta.
7
Razlika med obrestno mero za posebno posojilo pri Banki Slovenije, odobreno sodelujoči banki in obrestno mero, ki jo sodelujoče banke dajalke likvidnostnega posojila zaračunavajo banki (bankam) prejemnici likvidnostnega posojila za likvidnostno posojilo je lahko 1,5 odstotnih točk letno.
8
Banka Slovenije bo plačala sodelujoči banki dajalcu likvidnostnega posojila za čas in znesek pripravljenosti, skladno z roki zapadlosti določenimi s pogodbo iz 10. točke tega sklepa, povračilo stroškov za pripravljenost v višini 3% na letni ravni.
9
Likvidnostno posojilo, ki ga sodelujoče banke v času pripravljenosti odobravajo banki (bankam) prejemnici likvidnostnega posojila (koristnicam), znaša največ 75% izbranega prvovrstnega portfelja banke prejemnice likvidnostnega posojila, izročenega v zavarovanje. Banka prejemnica likvidnostnega posojila mora skrbeti, da se razmerje med celotnim prejetim likvidnostnim posojilom in vrednostjo zastavljenih vrednostnih papirjev ali cediranih terjatev v zavarovanje ves čas trajanja posojila ne poveča nad 75%.
10
Vsa razmerja med Banko Slovenije in sodelujočo banko, ki niso določena s tem sklepom, se uredijo s pogodbo med Banko Slovenije in sodelujočo banko.
Vsebino pogodbe iz predhodnega odstavka te točke tega sklepa določi v skladu z opredelitvami in stališči Sveta Banke Slovenije guverner Banke Slovenije.
11
Direktor ali uprava banke prejemnice likvidnostnega posojila se Banki Slovenije s pismom o namerah zaveže k določenim aktivnostim v zvezi z uporabo tega posojila.
12
Navodila za izvrševanje tega sklepa predpisuje v primeru potrebe guverner Banke Slovenije.
13
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank (Uradni list RS, št. 41/96) preneha veljati 27. 5. 1997.
14
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0129/97
Ljubljana, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti