Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1556. Uredba o plačah pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah, stran 2114.

Na podlagi tretjega odstavka 84. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94), tretjega odstavka 126. točke pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačah pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah
1. člen
S to uredbo se določajo plače pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske (v nadaljevanju: pripadniki stalne sestave) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah.
2. člen
Plača pripadnika stalne sestave med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena v tujini se določa na podlagi količnika, določenega glede na formacijski čin za posamezno formacijsko dolžnost ter osnove, ki se uporablja za izračun plače v posamezni državi po uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93 in 6/94), tako da se količnik pomnoži z osnovo. Tako dobljeni znesek se poveča za dodatek za delovno dobo in druge dodatke po tej uredbi.
3. člen
Količniki za izračun osnovne plače med opravljanjem nalog v tujini so:
5,10 – brigadir
4,90 – polkovnik
4,70 – podpolkovnik
4,50 – major
4,20 – stotnik
3,80 – poročnik
3,60 – podporočnik na formacijski dolžnosti, za katero se zahteva VII. stopnja izobrazbe
2,70 – podporočnik na formacijski dolžnosti, za katero se zahteva VI. stopnja izobrazbe
2,50 – praporščak
2,40 – štabni vodnik
2,30 – višji vodnik
2,20 – vodnik
2,00 – desetnik
1,90 – poddesetnik
1,80 – vojak.
Zdravnikom, pripadnikom stalne sestave, se osnovna plača iz prejšnjega odstavka poveča za dodatek v višini 0,50 količnika.
4. člen
Pripadnikom stalne sestave se osnovna plača poveča še za naslednje dodatke:
– dodatek za območje, ki je odvisen od geografske lege kraja dela v tujini,
– dodatek za nevarnost, ki je odvisen od posebnih okoliščin dela v tujini,
– dodatek za dolžnost.
5. člen
Dodatek za območje znaša:
– 0,20 količnika za Evropo,
– 0,40 količnika za Sredozemske države severne Afrike in Azije, razen evropskega dela Turčije in Severno Ameriko,
– 0,60 količnika za Afriko, Azijo, Južno Ameriko, Avstralijo in Oceanijo,
– 0,80 količnika za Arktiko in Antarktiko.
6. člen
Dodatek za nevarnost znaša:
– pri namestitvi na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, pogostimi incidenti oziroma pri posredovanju v primeru naravnih in drugih nesreč 1,00 količnika,
– pri namestitvi na območju, kjer so potekali oboroženi spopadi in zaradi tega obstaja povečana nevarnost poškodb zaradi skritih, neprepoznavnih ali zapuščenih bojnih sredstev oziroma kjer so prisotni občasni incidenti ali kjer razsajajo kužne bolezni 0,60 količnika.
Dodatek za stopnjo nevarnosti določi minister za obrambo vsake tri mesece glede na oceno razmer na območju, na katerem pripadnik stalne sestave opravlja naloge.
Dodatka iz prvega odstavka tega člena se med seboj izključujeta.
7. člen
Dodatek za dolžnost znaša za poveljujočega častnika enote Slovenske vojske, ki opravlja obveznost v tujini 0,50 količnika in za njegovega namestnika 0,20 količnika.
8. člen
Osnovna plača pripadnika stalne sestave se lahko poveča še za 0,40 količnika v primeru, če je pripadnik stalne sestave več kot polovico časa nastanjen na enem izmed naslednjih območij:
– na puščavskem ali stepskem območju,
– na območju s tropskim deževnim gozdom,
– na nenaseljenem območju.
9. člen
Plače po tej uredbi se pričnejo obračunavati z dnem odhoda pripadnika stalne sestave v državo, kjer se opravljajo naloge in prenehajo naslednji dan po vrnitvi iz te države.
10. člen
V času opravljanja nalog iz 1. člena te uredbe pripadniku stalne sestave ne pripadajo drugi dodatki in nadomestila za delo v manj ugodnem delovnem času.
11. člen
Polovica plače, določene v skladu s to uredbo, se pripadniku stalne sestave, ki opravlja naloge v tujini, nakazuje v ustrezni tuji valuti mesečno za nazaj v kraj v tujini, kjer opravlja naloge. Preostala polovica plače se pripadniku stalne sestave nakazuje v tolarjih na njegov račun v Sloveniji po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pripadniku stalne sestave ob odhodu v tujino izplača akontacija v tuji valuti v višini ene četrtine mesečne plače. Akontacija se poračuna ob naslednjem izplačilu plače.
12. člen
Kot osnova za obračun prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo v času, ki ga posamezen pripadnik stalne sestave prebije pri opravljanju nalog v tujini, se šteje plača, ki jo je prejemal na dolžnosti v Republiki Sloveniji pred odhodom v tujino.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/97-5
Ljubljana, dne 6. maja 1997.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti