Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1551. Odlok o neposrednem prenosu izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko informacijskega sistema v Občini Turnišče, s podelitvijo koncesije, stran 2111.

Na podlagi 3., 32. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1., 2., 4., 13. in 14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 35/96) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 21. seji dne 9. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o neposrednem prenosu izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko informacijskega sistema v Občini Turnišče, s podelitvijo koncesije
1. člen
S tem odlokom se neposredno prenese v opravljanje izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko informacijskega sistema v Občini Turnišče na podjetje Rading d.o.o. iz Gornje Radgone, Trg svobode 12.
Prenos se opravi na podlagi podelitve koncesije za zgraditev in upravljanje kabelsko informacijskega sistema na območju Občine Turnišče brez javnega razpisa, na osnovi zainteresiranosti obeh strank in dosedanjega solidnega ter kvalitetnega opravljanja nalog, ki so predmet koncesije, od strani podjetja Rading, d.o.o.
2. člen
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe med Občino Turnišče kot koncedentom in podjetjem Rading kot koncesionarjem, se uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo za občino podpiše župan.
Koncesijska pogodba mora vsebovati vse z zakonom in občinskim odlokom zahtevane pogoje in biti sklenjena v pisni obliki.
3. člen
Koncesija po tem odloku se podeljuje za dobo 30 let.
Razmerje med koncedentom in konsecionarjem preneha zaradi neizpolnjevanja ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncesionar ima pravico do prenosa koncesijske pogodbe samo s privolitvijo koncedenta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 7/21-97
Turnišče, dne 9. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina