Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1540. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega..., stran 2103.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorijih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča
1
S tem odlokom se določi povprečna gradbena cena koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, faktorje za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficiente uporabne vrednosti stavbnega zemljišča glede na uporabo.
2
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine (III. stopnja opremljenosti) znaša na dan 31. 12. 1996 117.620 SIT.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znašajo
– za komunalne objekte individualne rabe          5,5%
– za komunalne objekte kolektivne rabe           8,0%
– skupaj za komunalne naprave               13,5%
odstotkov od povprečne gradbene cene iz 2. člena tega odloka.
4
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotkih povprečne gradbene cene iz 2. člena in znaša:
– za območje mesta Sežana                  1,2%
– za območje naselij Lokev, Dutovlje,
Šmarje, Dane, Križ, Tomaj                  1,0%
– za ostala naselja                     0,8%
– za demografsko ogrožena območja              0,6%
– za stavbna zemljišča, ki so izven naselij,
so pa atraktivna za pozidavo                3,0%
5
Funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča se določi s faktorji, s katerimi se povečuje vrednost stavbnega zemljišča in znaša:
– območje ob Partizanski cesti v Sežani fa = 5,5%
– območje Center Sežana in sicer od Trg 28. avgusta preko Partizanske ceste na Repentaborsko ulico, nato na Sejmiško pot do ceste Pod Taborom, po cesti Pod Taborom do Cankarjeve ulice od tu na ulico Jožeta Pahorja do Ceste na Lenivec, po Cesti na Lenivec do Partizanske ceste, nato na Kolodvorsko ulico po Kolodvorski ulici do železniške postaje, nadalje po Kosovelovi ulici do Bazoviške ceste, po Bazoviški cesti do nadvoza na železniški progi do Trga 28. avgusta ter objekte, ki stojijo na ulicah in cestah, ki predstavljajo razmejitveno linijo fa = 4,0%
– ostalo območje mesta Sežana             fa = 3,5%
– za območje naselij Lokev, Dutovlje,
Šmarje, Dane, Križ, Tomaj               fa = 3,0%
– za ostala naselja                  fa = 2,0%
– za demografsko ogrožena naselja           fa = 1,5%
– za atraktivne lokacije                fa = 5,0%
6
Uporabna vrednost stavbnega zemljišča se določi glede na možnost namenske izrabe stavbnega zemljišča s korektivnimi faktorji, s katerimi se cena stavbnega zemljišča poveča ali zmanjša:
– za pomožne objekte in posamezne garaže           0,6
– za objekte družbenih dejavnosti               0,8
– za stanovanjske objekte                   1,0
– za industrijske objekte                   1,2
– za objekte storitvenih dejavnosti              1,3
– za večje trgovine, gostinske objekte nad 80 sedeži, 
hotele, motele                        1,4
– za poslovne in upravne zgradbe               1,5
– za zavarovalnice, banke, agencije, bencinske servise, 
brezcarinske trgovine, igralnice in podobno          2,0
7
Cena, določena v 2. členu tega odloka se mesečno revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
8
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in stanovanjskih hiš, povprečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana za leto 1991 (Uradne objave, št. 4/91) in popravek odloka (Uradne objave, št. 9/91).
9
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-6/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti