Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1528. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996, stran 2086.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 3. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve in sredstev posebnih partij žiro računa proračuna.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1996 so znašali:
Po zaključnem računu proračuna
– skupni prihodki                1.148,374.283,86
– skupni razpored prihodkov           1.129,501.702,48
– razlika med skupnimi prihodki
in skupnim razporedom prihodkov          18,872.581,38
Po zaključnem računu stalne proračunske rezerve
– skupni prihodki                  5,741.871,40
– skupni odhodki                  1,247.705,70
– razlika med skupnimi prihodki
in skupnimi odhodki                 4,494.165,70
3. člen
Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1996 v znesku 18,872.581,38 SIT, se prenese kot prihodek v proračun občine za leto 1997.
Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki po zaključnem računu stalne proračunske rezerve v znesku 4,494.165,70 SIT se prenese kot prihodek v stalno proračunsko rezervo proračuna za leto 1997.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996, je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-10/96-2
Ravne-Prevalje, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost