Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1526. Poročilo o izidu naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota, stran 2083.

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 7. aprila 1997, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Mestne občine Murska Sobota, na naknadnih volitvah dne 6. aprila 1997, ugotovila naslednji rezultat glasovanja:
I
1. Na naknadnih volitvah župana Mestne občine Murska Sobota, dne 6. aprila 1997, je imelo pravico glasovati 16.540 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 7.653 volivcev ali 46,27% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 7.605 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 48 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za kandidate za župana Mestne občine Murska Sobota je bilo oddanih 7653 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva kandidata, je bilo 125 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Brigita Bavčar            1.057 glasov ali 14,04%
2. Ivan Obal               3.074 glasov ali 40,83%
3. Anton Slavic             2.658 glasov ali 35,31%
4. Miran Györek              739 glasov ali 9,82%.
Ker nobeden od kandidatov ni prejel večine oddanih glasov, je Občinska volilna komisija razpisala drugi krog naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota za 20. april 1997 izmed kandidatov, ki sta prejela največje število glasov, in sicer:
1. Ivan Obal, roj. 27. 6. 1941, iz Murske Sobote, Staneta Rozmana 2, dipl. ekonomist,
2. Anton Slavic, roj. 26. 6. 1949, iz Murske Sobote, Grajska ul. 11, ekonomist.
III
Občinska volilna komisija je na seji, dne 22. aprila 1997, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja v drugem krogu naknadnih volitev za župana Mestne občine Murska Sobota, dne 20. aprila 1997, ugotovila:
1. V drugem krogu naknadnih volitev za župana, dne 20. aprila 1997, je imelo pravico glasovati 16.561 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 7.531 volivcev ali 45,47%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
– 7.484 volivcev glasovalo na voliščih,
– 47 volivcev je glasovalo po pošti.
IV
Za volitve župana je bilo oddanih 7.531 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva kandidata, je bilo 74 glasovnic neveljavnih.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Ivan Obal               3.457 glasov ali 46,36%
2. Anton Slavic             4.000 glasov ali 53,64%.
V
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ugotovila, da je za župana Mestne občine Murska Sobota izvoljen
Anton Slavic, roj. 26. 6. 1949, iz Murske Sobote, Grajska ul. 11, ki je dobil večino oddanih glasov.
Št. 008-1/97
Murska Sobota, dne 22. aprila 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
Člani komisije:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Katja Toth, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost