Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1996, stran 2074.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Kobarid, je Občinski svet občine Kobarid na 29. seji dne 16. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
1. prihodke v višini             274,803.944,08 SIT,
2. odhodke v višini             274,604.020,59 SIT,
3. presežek prihodkov nad
odhodki v višini                 199.923,49 SIT.
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 1997.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove- nije.
Št. 403-1/96
Kobarid, dne 16. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost