Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1516. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, stran 2074.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica je bil referendum, izveden v nedeljo, 6. aprila 1997, ugotovljen naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je vpisanih 1391 volilnih upravičencev,
– glasovalo je 449 volilnih upravičencev ali 32,28%,
– »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo 257 volilnih upravičencev ali 57,24%,
– »PROTI« uvedbi samoprispevka je glasovalo 188 volilnih upravičencev ali 41,87%,
– neveljavne glasovnice so bile 4 ali 0,89%.
2. člen
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Kamniška Bistrica od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002, saj se je »ZA« izreklo 257 krajanov ali 57,24% krajanov, ki so glasovali.
Na podlagi glasovanja so bili izpolnjeni pogoji, da Svet KS Kamniška Bistrica sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.
Stranje, dne 6. aprila 1997.
Predsednik
volilne komisije
KS Kamniška Bistrica
Vladimir Korošec l. r.
Člani volilne komisije:
– Božidar Spruk l. r. – namestnik predsednika
– Brane Hafner l. r. – član
– Franci Novak l. r. – član
– Jože Kosirnik l. r. – član

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina