Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1996, stran 2060.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet občine Dornava na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1996
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
1. Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1996 znašajo:
Prihodki                     185,364.906 SIT
Odhodki                     167,063.397 SIT
Presežek                     18,301.509 SIT
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
– prihodke v višini                1,201.782 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki          1,201.782 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 18.301.509 SIT se prenese v proračun Občine Dornava za leto 1997.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv v višini 1,201.782 SIT se prenese v rezerve proračuna za leto 1997.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Dornava za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-1-214/97-1
Dornava, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina