Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1500. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah, stran 2054.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5. in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93), predpisov s področja otroškega varstva (samoupravni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic – Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. člen statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Dobrepolje na 30. seji dne 24. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah
1. člen
Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje se od 1. 3. 1997 določi:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok 2–7 let 32.930 SIT,
– dejavnost priprave otrok na vstop v OŠ 10.700 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1997 dalje.
Št. 382-1/97
Dobrepolje, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost