Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1133. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine, stran 1610.

Na podlagi 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
1. člen
V odloku o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 27/96 in 56/96) se na koncu 1. člena za besedo “Maribor” pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
“– za avtomobilsko cesto (popolno) Divača–Dane”.
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda “ter” nadomesti z vejico, za besedo “Pesnica” pa se črta pika in doda naslednje besedilo:
“ter avtomobilske ceste Divača–Dane oziroma Dane–Divača na vstopno-izstopni postaji Dane”.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-05/97-1
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost