Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1129. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP), stran 1608.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP)
Razglašam zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 1997.
Št. 001-22-26/97
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAČASNI DOLOČITVI OSNOVE ZA DOLOČANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZZDODP)
1. člen
Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena povprečna mesečna plača na zaposlenega, povprečna plača ali povprečna plača v preteklem trimesečju v gospodarstvu Republike Slovenije, se s tem zakonom začasno določi nova osnova za izračunavanje teh prejemkov.
Za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja po aktih iz prejšnjega odstavka, se kot nova osnova uporablja podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni plači v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za obdobje oktober–december 1996, ki znaša 127.746 tolarjev.
2. člen
V primerih, ko so bile v skladu z zakoni, drugimi predpisi in kolektivnimi pogodbami plače in drugi prejemki določeni v odstotku od osnove, se pri izplačilih plač in drugih prejemkov od uveljavitve tega zakona dalje, upoštevajo odstotki, ki so bili določeni za izplačila v mesecu februarju 1997.
3. člen
Osnova, izračunana v skladu z drugim odstavkom 1. člena tega zakona se usklajuje na način, ki je za usklajevanje izhodiščnih plač določen s socialnim sporazumom in zakonom o njegovem izvajanju, ki velja v obdobju, v katerem se izplačujejo plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja.
Prva uskladitev osnove se opravi pri izplačilu plač oziroma prejemkov za januar 1998.
4. člen
Višino osnove v skladu s 3. členom tega zakona ugotovi minister, pristojen za delo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja za mesec marec 1997 se izplačajo na podlagi osnov, ki so bile upoštevane pri izplačilih za mesec februar 1997.
Št. 430-03/97-13/1
Ljubljana, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost