Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1116. Odredba o javni razgrnitvi osnutka PUP za staro mestno jedro Sevnice, stran 1594.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka PUP za staro mestno jedro Sevnice
1. člen
Javno se razgrne osnutek PUP za staro mestno jedro Sevnica, ki ga je izdelal AR Projekt, d.o.o., Sevnica, odgovorna projektantka je Andreja Preložnik d.i.a.
2. člen
Osnutek PUP bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, in v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24. Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 7. 4. 1997.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku PUP lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno na sedežu Krajevne skupnosti Sevnica ali na Oddelku za okolje in prostor občine Sevnica.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve ter času javne obravnave bodo občani obveščeni preko Radia Sevnica in na krajevno običajen način.
4. člen
Ta odredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0009/96
Sevnica, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost