Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1112. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok, za naselja Spodnji in Zgornji Otok, stran 1593.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 6., 17. in 49. člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/95) je Občinski svet občine Radovljica na 24. seji dne 19. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok, za naselja Spodnji in Zgornji Otok
1. člen
Za območje naselij Spodnji Otok in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje se na podlagi zahteve za razpis referenduma za ustanovitev nove krajevne skupnosti otok, z dne 1. 2. 1997 razpisuje referendum za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove krajevne skupnosti – Otok, za naselja Spodnji in Zgornji Otok.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 27. 4. 1997, od 7. do 19. ure v prostorih Krajevne skupnosti Mošnje.
3. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in o ljudski iniciativi ter zakona o lokalnih volitvah.
4. člen
Referendum vodi volilna komisija Občine Radovljica po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok za naselji Spodnji in Zgornji Otok.
5. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naseljih Spodnji in Zgornji Otok v Krajevni skupnosti Mošnje.
7. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Na referendumu dne 27. 4. 1997 za izločitev naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Otok
GLASUJEM
       ZA       PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z izločitvijo naselij Spodnji in Zgornji Otok iz Krajevne skupnosti Mošnje in ustanovitve nove Krajevne skupnosti – Otok, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne strinja.
8. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Radovljica.
9. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem vestniku Gorenjske ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Št. 009-1/97
Radovljica, dne 19. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

AAA Zlata odličnost