Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1111. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1996, stran 1592.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na 17. seji dne 20. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 1996, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Pivka.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1996 z naslednjo vsebino:
SIT
– prihodki proračuna               309,334.031,54
– odhodki proračuna                307,127.304,18
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Pivka v višini 2,206.727,36 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov proračuna Občine Pivka v višini 2,206.727,36 SIT se razdeli v naslednjem proračunskem obdobju za naslednje namene:
– 1,393.186,60 SIT za kmetijstvo
– 347.069,00 SIT za stanovanjske namene
– 466.471,76 SIT za sredstva proračunske rezerve občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. XVII-1/97
Pivka, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d. i. a. l. r.

AAA Zlata odličnost