Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1109. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota, stran 1591.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. marca 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota, ki ga je pod št. 15/96-ZN izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
II
Osnutek zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota se razgrne v izložbi Veletrgovine Potrošnik (Salon pohištva, Slovenska 31) ter na sedežu mestnih četrti, Kocljeva 4 v Murski Soboti. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve zazidalnega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čase le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k osnutku zazidalnega načrta na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).
Št. 352-5/97
Murska Sobota, dne 21. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost