Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1092. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, stran 1580.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in 34/96) ter 16. člena statuta Krajevne skupnosti Dobova, je Svet KS Dobova na seji dne 14. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu posvetovalnega referenduma
1. člen
Razpiše se posvetovalni referendum za ugotovitev volje občanov KS Dobova o izločitvi našega referendumskega območja iz Občine Brežice v novo občino z imenom Občina Dobova in s sedežem v Dobovi.
2. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati občanke in občani KS Dobova, ki so vpisani v volilnem imeniku za območje KS Dobova.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 11. 5. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki so določena z odlokom o določitvi volilnih enot ter z odločbo o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v Občini Brežice.
4. člen
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 9. 4. 1997.
5. člen
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se osebno z glasovnicami, ki vsebujejo naslednje besedilo:
– Krajevna skupnost Dobova,
– naslov “GLASOVNICA”,
– besedilo “Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Občine Brežice v novo občino z imenom Občina Dobova in s sedežem v Dobovi?”,
– izraz “ZA” ali “PROTI”.
6. člen
Glasovalec/ka izpolni glasovnico, tako da obkroži “ZA”, če se z izločitvijo iz Občine Brežice v novo Občino Dobova strinja in “PROTI”, če se ne strinja.
7. člen
Referendum vodi volilna komisija KS pri čemer se smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Dobova, dne 14. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Dobova
Miha Škvarč l. r.

AAA Zlata odličnost