Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1090. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1996, stran 1579.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je občinski svet na 29. seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 1996, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
Prihodki proračuna Občine Brežice, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1996, so naslednji
a) proračun
v SIT
-----------------------------------------------------------------
            Bilanca prihodkov          Račun
            in odhodkov          financiranja
-----------------------------------------------------------------
Prihodki       1.375,748.298,12
Odhodki        1.374,952.940,98       74,456.120,38
Presežek          795.357,14
Primanjkljaj                    73,660.763,24
-----------------------------------------------------------------
b) sredstva rezerv
Prihodki                     6,878.741,49 SIT
Odhodki                       14,000,00 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki          6,864.741,49 SIT
3. člen
Primanjkljaj prihodkov proračuna Občine Brežice nad odhodki po zaključnem računu proračuna občine za leto 1996 se krije iz prihodkov leta 1997.
4. člen
Presežek prihodkov sredstev rezerv nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv v višini 6,864.741,49 SIT se prenese kot prihodek v sredstva rezerv proračuna Občine Brežice za leto 1997.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-109/97
Brežice, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost