Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1087. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 1565.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0062/97-IN, z dne 26. 3. 1997, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95) se PRILOGA 1 (Zgledi obrazcev plačilnega prometa), nadomesti z novo PRILOGO 1.
2
V 3. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Pravne in fizične osebe lahko v skladu s posebnim navodilom uporabljajo tudi druge obrazce plačilnega prometa.”
3
V šesti alinei osmega odstavka 4. točke se besedilo “druga dva izvoda” nadomesti z besedilom “drugi izvod”.
4
V prvem odstavku 7. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Položnica ima dva izvoda: potrdilo in sporočilo za arhiv.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
5
V 10. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nakaznica ima dva izvoda: nakaznico in sporočilo prejemniku.
Nakaznica je dokument, na podlagi katerega se izplača določen znesek denarnih sredstev. Prejemnik s podpisom na določenem mestu na nakaznici potrdi prejem denarnih sredstev. Izplačana nakaznica ostane pri agenciji.
Sporočilo prejemniku se vroči prejemniku ob izplačilu denarnih sredstev.”
6
V prvem odstavku 16. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nalog za prenos ima dva izvoda: nalog za prenos in sporočilo o obremenitvi.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
7
V prvem odstavku 19. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nalog za obračun ima dva izvoda: nalog za obračun in sporočilo o obremenitvi.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
8
V prvem odstavku 22. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nalog za vnovčenje ima dva izvoda: nalog za vnovčenje in sporočilo o odobritvi.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
V četrtem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvršitev plačila.”
9
V prvem odstavku 25. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Akceptni nalog ima dva izvoda: akceptni nalog in sporočilo o odobritvi.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
V četrtem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Sporočilo o odobritvi zadrži upnik, da spremlja izvršitev plačila.”
10
V prvem odstavku 34. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Prijava vplačil ima dva izvoda: prijavo vplačil in sporočilo za arhiv.”
Besedilo tretjega odstavka se črta.
11
V prvem odstavku 37. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Prijava izplačil ima dva izvoda: prijavo izplačil in sporočilo za arhiv.”
Besedilo četrtega odstavka se črta.
12
V prvem odstavku 41. točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Nalogodajalec za dva ali več plačilnih nalogov v breme istega računa agenciji predloži tudi konsignacijo (popis zneskov s posamičnih plačilnih nalogov in njihov seštevek).”
13
V 43. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Agencija imetnikom računov ne zagotavlja obvestil o opravljenem plačilnem prometu na originalnih obrazcih plačilnega prometa, ampak jim zagotavlja računalniški izpis teh podatkov na papirju oziroma v računalniški obliki. Izjeme so primeri, ko agencija izstavi interni nalog za prenos in ko rešuje reklamacije.”
14
Za 45. točko se doda nova 45.a točka, ki se glasi:
“Obrazci plačilnega prometa, na katere se nanašajo spremembe iz tega navodila, se lahko uporabljajo v plačilnem prometu prek agencije do porabe zalog.”
15
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-24/97
Ljubljana, dne 28. marca 1997.
Darinka Pozvek l. r.
v.d. generalnega direktorja
Agencije RS za plačilni promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti