Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1997 z dne 4. 4. 1997

Kazalo

1083. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1997, stran 1557.

Na podlagi 164. in 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. 3. 1997 sprejela
S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1997
I
Pravico do varstvenega dodatka v letu 1997 imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojnine, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 1996 ne presegajo mesečno 42.879,71 SIT ali letno 514.556,55 SIT na posameznega družinskega člana.
II
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov se v skladu z določbo 164. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju všteva tudi dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva med dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da se katastrski dohodek pomnoži s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
III
Dohodek iz samostojne dejavnosti se všteva med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da se upošteva čisti dobiček zasebnika, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
IV
Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.
V
Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše.
VI
Šteje se, da uživalec starostne, predčasne, invalidske ali družinske pokojnine brez družinskih članov, katerega pokojnina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in nima drugih dohodkov, izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, ne glede na to, da njegova pokojnina presega znesek iz I. točke tega sklepa.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 27. marca 1997.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost