Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1997 z dne 14. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1997 z dne 14. 3. 1997

Kazalo

762. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih, stran 1178.

Na podlagi prvega odstavka 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) izdaja minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta
O D R E D B O
o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
I
V odredbi o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list RS, št. 83/94, 7/95 in 14/95), se v točki I:
– pod zaporedno številko 3 (Okrajno sodišče v Celju) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“šest strokovnih sodelavcev,” in
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“šest referentov v zemljiški knjigi in vodjo ter”,
– pod zaporedno številko 5 (Okrajno sodišče v Črnomlju) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,”,
– pod zaporedno številko 6 (Okrajno sodišče v Domžalah) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri strokovne sodelavce,”,
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“štiri referente v zemljiški knjigi in vodjo,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“petnajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 8 (Okrajno sodišče v Grosupljem) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,”,
– pod zaporedno številko 11 (Okrajno sodišče na Jesenicah) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,”,
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“enajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 12 (Okrajno sodišče v Kamniku) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“šestnajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 13 (Okrajno sodišče v Kočevju) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“deset administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 15 (Okrajno sodišče v Kranju) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri strokovne sodelavce,” in
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“pet referentov v zemljiški knjigi in vodjo ter”,
– pod zaporedno številko 17 (Okrajno sodišče v Lenartu) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“devet administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 18 (Okrajno sodišče v Lendavi) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“deset administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 19 (Okrajno sodišče v Litiji) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“enega referenta v zemljiški knjigi in vodjo,”,
– pod zaporedno številko 20 (Okrajno sodišče v Ljubljani) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dvajset strokovnih sodelavcev,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“stoenainštirideset administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 21 (Okrajno sodišče v Ljutomeru) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,”,
– pod zaporedno številko 22 (Okrajno sodišče v Mariboru) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“devet strokovnih sodelavcev,” in
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dvanajst referentov v zemljiški knjigi in vodjo ter”,
– pod zaporedno številko 23 (Okrajno sodišče v Murski Soboti) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri strokovne sodelavce,”,
– pod zaporedno številko 27 (Okrajno sodišče v Piranu) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“sedemnajst administrativnih delavcev ter” in
četrta alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri tehnične delavce.”,
– pod zaporedno številko 30 (Okrajno sodišče v Radovljici) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,” in
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,”,
– pod zaporedno številko 33 (Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“enajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 34 (Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“osemnajst administrativnih delavcev.”,
– pod zaporedno številko 35 (Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“enega referenta v zemljiški knjigi in vodjo,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“deset administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno štvilko 36 (Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“devet administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 37 (Okrajno sodišče v Škofji Loki) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva strokovna sodelavca,” in
druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,”,
– pod zaporedno številko 38 (Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri referente v zemljiški knjigi in vodjo,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“štirinajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 40 (Okrajno sodišče v Trbovljah) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“dva referenta v zemljiški knjigi in vodjo,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“trinajst administrativnih delavcev ter”,
– pod zaporedno številko 42 (Okrajno sodišče v Velenju) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri strokovne sodelavce,” in
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“dvajset administrativnih delavcev.”,
– pod zaporedno številko 44 (Okrajno sodišče v Žalcu) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
“tri referente v zemljiški knjigi in vodjo,”
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
“petnajst administrativnih delavcev ter”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-13/94
Ljubljana, dne 3. marca 1997.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.
* * *
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 20. februarja 1997, št. 021-07/97-2, na podlagi drugega odstavka 59. člena zakona o sodiščih potrdila odredbo o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih.

AAA Zlata odličnost