Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

205. Sklep o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri, stran 310.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri
1
Sklep o temeljni obrestni meri (Uradni list, RS št. 61/96) se dopolni tako, da se za 2. točko doda nova 2a. točka, ki glasi:
“2a. Kot mesečne stopnje rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih šestih mesecih se upošteva zadnjih šest stopenj rasti, dokončno ali začasno objavljenih s strani Statističnega urada Republike Slovenije do roka za sporočilo temeljne obrestne mere iz 4. točke tega sklepa.”
2
Dosedanja 4. točka sklepa se nadomesti z novo 4. točko, ki glasi:
“4. Vsakokratno izračunano temeljno obrestno mero in obrestno mero zamudnih obresti za določen mesec Banka Slovenije sporoči Združenju bank Slovenije in sredstvom javnega obveščanja najkasneje zadnji delovni dan predhodnega meseca.”
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0029/96
Ljubljana, dne 21. januarja 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije