Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

201. Odlok o ukinitvi in določitvi imen novih ulic v mestu Lenart, stran 306.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 23. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ukinitvi in določitvi imen novih ulic v mestu Lenart
1. člen
V mestu Lenart se ukinejo ulice z imenom:
– Trnje,
– Ul. 6. oktobra,
– Vinarska ulica.
2. člen
V mestu Lenart se imenujejo nove ulice z imenom:
– Pod bregom – ulica se prične v križišču z Ribiško potjo pri hišni št. 15 in se slepo konča,
– Ilaunigova ulica – se prične v križišču z Maistrovo ulico zahodno od hišne št. 22 in vodi do novonastale Goriškove ulice,
– Goriškova ulica – se odcepi od Gubčeve ulice pri hišni št. 3 in vodi do novonastale Ilaunigove ulice.
3. člen
Območja novih ulic in ukinjene ulice so prikazane na osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na Območni geodetski upravi Maribor.
4. člen
Območna geodetska uprava Maribor naroči in posreduje nove tablice s hišnimi številkami ter izvede vse spremembe v zvezi z ukinitvijo ulic in imenovanjem novih ulic v registru prostorskih enot.
5. člen
Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje 14 dni po prejemu obvestila, da so tablice izdelane. Stara tablica lahko ostane poleg nove, nameščena največ tri mesece po namestitvi nove.
6. člen
Upravna enota Lenart in Upravni organi občine Lenart izvedejo v uradnih evidencah, za katere so pristojni, v roku 60 dni vse potrebne spremembe, ki jih določa ta odlok.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-2/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.