Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1996, stran 301.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 1996 (Uradni list RS, št. 35/96) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se za leto 1996 določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov          Račun
          in odhodkov           financiranja
            SIT               SIT
----------------------------------------------------------------
Prihodki       281,842.151
Odhodki       290,311.814
Primanjkljaj                     8,469.663
----------------------------------------------------------------
Sestavni del proračuna Občine Kobarid sta bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 403-1/96
Kobarid, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.