Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

192. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane, stran 266.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 13/95) ter sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane (Uradni list RS, št. 45/96) in izida referenduma z dne 15. 9. 1996 objavljamo
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane
1. člen
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane (Uradni list RS, št. 71/96) se prvi člen dopolni, tako da se glasi:
“Za območje dela naselja Poljane in sicer hišne številke:
Poljane 15 do vključno hišne številke Poljane 27 se po odločitvi občanov na referendumu dne 15. 9. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju za izvajanje sprejetih programov posodobitve krajevne ceste.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1996 dalje.
Poljane, dne 18. oktobra 1996.
Predsednik
sveta KS Cerkno
Janez Rupnik l. r.