Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

188. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 265.

Na podlagi 1. člena uredbe o načinu oblikovanja cen storitve oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži (Uradni list RS, št. 2/97) ter 17. člena statuta Javnega holdinga mestnih javnih podjetij in sklepa 8. seje skupščine Holdinga Mesta Ljubljane, d.o.o., se sprejme
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se cene plina oblikujejo tako, da se povečajo za 1,20 SIT/m3 in znašajo:
----------------------------------------------------------------
Tarifna         Cena za plin        Osnovna cena
skupina           SIT/m3        oz. cena za moč
----------------------------------------------------------------
      Mala poraba   87,35
Široka   Gospodinjska   35,48            8.831,39
potrošnja tarifa                    SIT/leto
      Centralno    35,48             726,59
      ogrevanje                SIT/kW, leto
----------------------------------------------------------------
      Mala poraba   87,35
Ostala   Osnovna     46,62           23.417,45
potrošnja tarifa                    SIT/leto
      Ogrevanje
      poslov.     46,62             460,36
      prostorov                SIT/kW, leto
----------------------------------------------------------------
V cenah ni vračunan veljavni prometni davek.
2. člen
Navedene cene ne vključujejo takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96).
3. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati sklep o oblikovanju cen plina (Uradni list RS, št. 37/95).
4. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 20. januarja 1997.
Predsednik
skupščine Holding mesta
Ljubljane, d.o.o.
prof. dr. Janez Kranjc l. r.