Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

185. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 35 - računovodske rešitve v javnih podjetjih, stran 263.

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 14. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 30. decembra 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi slovenskega računovodskega standarda 35 – računovodske rešitve v javnih podjetjih
1
S tem sklepom se določi slovenski računovodski standard 35 – računovodske rešitve v javnih podjetjih.
Ta standard dopolnjuje že sprejete temeljne in posebne slovenske računovodske standarde.
2
Slovenski računovodski standard za javna podjetja se objavi v reviji Revizor – glasilu Slovenskega inštituta za revizijo – in v posebni brošuri z naslovom slovenski računovodski standard 35, januar 1997, ki jo bo izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, Dunajska 106, in založila Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Slovenski računovodski standard za javna podjetja se uporablja od 1. januarja 1997. Javna podjetja se lahko odločijo uskladiti vodenje poslovnih knjig s tem standardom pri sestavitvi letnega poročila za leto 1996.
Ljubljana, dne 30. decembra 1996.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Odar l. r.