Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

181. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja - UPI, stran 257.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za šolstvo in šport izdajam
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja – UPI
Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja – UPI, s katerim so ustanovitelji:
1. Staša Baloh-Pluhutnik, Prešernova 9, Zagorje,
2. Jordan Berginc, Kreljeva ulica 7, Vipava,
3. Jurij Bernik, Trata 4, Škofja Loka,
4. Andrej Česen, Mlakarjeva 59, Mengeš,
5. Natalija Drnovšek, Vodnikova 4, Ljubljana,
6. dr. David Ellerman, 3909 N. Washington, Arlington, VA 2220,
7. Anton Filipič, Mokraška vas 36, Spodnja Idrija,
8. Leon Filipič, V. Kukovca 2, Ljutomer,
9. Matjaž Gantar, Jesenova 24, Domžale,
10. dr. Miroslav Glas, Ložarjeva 16, Ljubljana,
11. Jože Hribar, Vidmarjeva 2a, Kranj,
12. Ivan Jelačin, Izletniška pot 20, Koper,
13. Jože Jenšterle, Zupančičeva 2, Kranj,
14. dr. Miro Kline, Pod vrbami 2, Ljubljana,
15. dr. Anton Krašovec, Ložca 38, Vrhnika,
16. Igor Krevl, Rožna dolina, Cesta IV/18, Ljubljana,
17. Vinko Kurent, Plečnikova 9, Maribor,
18. dr. Alessio Likar, Via Bernardinis 91c, Udine,
19. Stjepko Mioč, Pernetova ulica 5, Trzin,
20. Stane Možina, Slovenska 9b, Ljubljana,
21. Jože Penca, Staničeva 35, Ljubljana,
22. dr. Matej Penca, Trnovska 6, Ljubljana,
23. Zvonko Perlič, Zagrad 61, Celje,
24. Andrej Poglajen, Slovenska 12, Ljubljana,
25. Saša Prešern, Prečna ulica 2, Ljubljana,
26. Viljem Pšeničny, Gubčeve brigade 41, Ljubljana,
27. dr. Janez Rozman, Lepi pot 11, Ljubljana,
28. Bogo Seme, Bratov Učakar 114, Ljubljana,
29. Iztok Sila, Neubergerjeva 3, Ljubljana,
30. Franci Vidic, Binkelj 46, Škofja Loka,
31. dr. Milan Vodopivec, Pokljukarjeva 3, Ljubljana,
32. Zlato Vogrič, Celovška 263, Ljubljana,
33. Franc Zavodnik, Kandijska cesta 41, Novo mesto in
34. Andrej Žgombič, Preglov trg 13, Ljubljana
ustanovili Ustanovo za razvoj podjetniškega izobraževanja UPI, s sedežem v Ljubljani, z namenom zbirati donatorska sredstva za spodbujanje in razvijanje podjetniškega izobraževanja, o čemer je notarka Majda Lokošek iz Ljubljane, Pod hribom 44, dne 19. junija 1996 izdala notarski zapis opr. št. SV 330/96).
Št. 028-14/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Minister za
šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.