Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

178. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust - Enteric redmouth disease - Yersiniosis, stran 219.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust – Enteric redmouth disease – Yersiniosis
1. člen
Za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Za boleznijo rdečih ust zbolevajo vse kategorije postrvi. Na bolezen rdečih ust se sumi, če postrvi poginjajo in so potemnele ob korenih plavuti, škržnih poklopcih, po ustni votlini pa imajo izražene krvavitve.
3. člen
Bolezen rdečih ust imajo postrvi, pri katerih se na podlagi kliničnih in patoanatomskih znakov ter z bakteriološko preiskavo dokaže bakterija Yersinia ruckeri.
Za preiskavo se vzamejo sumljive ribe, ki se žive ali na ledu prinesejo v preiskavo.
Vzorce vzame pooblaščeni veterinar Veterinarskega zavoda Slovenije.
Diagnostične laboratorijske preiskave opravi Veterinarski inštitut Slovenije.
4. člen
Če se ugotovi bolezen rdečih ust, se odredijo naslednji ukrepi:
– prepoved izdajanja zdravstvenih spričeval za promet s plemenskim materialom;
– zdravljenje obolele ribje jate z antibiotiki po antibiogramu;
– prepoved prodaje rib med zdravljenjem in v karenčni dobi;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v ribogojnici;
– dezinfekcija predmetov in naprav, ki so prišle v stik z bolnimi ribami;
– okopanje rib v razkužilu in čiščenje ter razkužba ribnikov po končanem zdravljenju rib;
– drugi ukrepi za sanacijo okužene ribogojnice.
5. člen
Šteje se, da je bolezen v ribogojnici prenehala, če so bili izvedeni vsi ukrepi iz 4. člena tega navodila in je od zadnjega primera minilo 30 dni.
6. člen
Stroške diagnostičnih preiskav in drugih ukrepov sanacije okužene ribogojnice plača lastnik živali.
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-170/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano