Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

175. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje ehinokokoze - Echinococcosis, stran 217.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje ehinokokoze – Echinococcosis
1. člen
Za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje ehinokokoze se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Na ehinokokozo se sumi na podlagi ugotovitve mehurnjakov na jetrih, pljučih in nekaterih drugih organih zaklanih ali poginulih prašičev, drobnice, govedi, kopitarjev in nekaterih vrst divjadi.
3. člen
Ehinokokozo imajo prašiči, drobnica, govedo, kopitarji in nekatere vrste divjadi, pri katerih se ugotovijo mehurnjaki na jetrih, pljučih in drugih organih, iz njih pa se v laboratoriju mikroskopsko ugotovijo protoskoleksi ali se s serološkim pregledom dokažejo značilna protitelesa.
4. člen
Če se ugotovi ehinokokoza, se odredi:
– na območjih, kjer se enzootsko pojavlja ta bolezen, dvakratna dehelmentizacija psov;
– ob zakolih prašičev, drobnice, govedi ali kopitarjev in ob uplenitvi divjadi neškodljivo uničenje mehurnjakov.
5. člen
Primer ehinokokoze je treba prijaviti pristojni veterinarski in zdravstveni službi.
6. člen
Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slovenija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje pa plača lastnik živali.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-168/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano