Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

174. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze-Cysticercosis, stran 217.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze -Cysticercosis
1. člen
Za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze pri govedu in prašičih se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Cisticerkoza se dokaže na podlagi ugotovitev ikric v mišičnini zaklanih ali poginulih govedi in prašičev. Največje število ikric je v žvekalnih mišicah, jeziku, medrebrnih mišicah in na srcu.
3. člen
Če se ob zakolu živali ugotovi cisticerkoza, se morajo vsi deli močneje ikričavih živali neškodljivo uničiti. Goveje meso, v katerem se ugotovijo le posamezne ikrice, je po parazitološki sterilizaciji primerno za predelavo.
4. člen
Primer cisticerkoze je treba prijaviti pristojni veterinarski in zdravstveni službi.
5. člen
Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slovenija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje pa plača lastnik živali.
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-171/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano