Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

170. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o načinu vodenja sodnega registra, stran 214.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o načinu vodenja sodnega registra
1. člen
Za 9. členom pravilnika o načinu vodenja sodnega registra (Uradni list RS, št. 18/94) se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
1. Vsi podatki se v glavno informatizirano knjigo sodnega registra vpisujejo z uporabo črk slovenske abecede in naslednjih črk mednarodne abecede: q, x, y, w.
2. Kadar osebno ime ali firma, ki se vpisuje v glavno informatizirano knjigo sodnega registra, vsebuje tuje črke z dodatnimi oznakami, ki se ne uporabljajo za vpis podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom, se te črke vpisujejo tako, da se dodatne oznake izpustijo.
3. Po tem pravilniku se kot črke z dodatnimi oznakami štejejo tiste tuje črke, ki imajo poleg znaka črke še dodatno oznako, ki se nahaja nad ali pod črko in ki se piše in izgovarja skupaj s črko ter je v tujem jeziku njen sestavni del.
4. Podatku drugega odstavka tega člena se pri vpisu pripiše opomba, ki se glasi: “pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.”
2. člen
Podatke, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v glavno informatizirano knjigo sodnega registra z uporabo tujih črk z dodatnimi oznakami, je treba v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika spremeniti tako, da se tuje črke z dodatnimi oznakami nadomestijo z ustreznimi črkami brez dodatnih oznak, podatku pa se pripiše opomba iz četrtega odstavka 9.a člena pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 718-1/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1997.
Ministrica
za pravosodje
Meta Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost