Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

167. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije, stran 211.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
S O G L A S J E
k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije, in sicer:
II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije (Uradni list RS, št. 68/96).
III
Tarifne postavke iz I. točke začnejo veljati 1. februar- ja 1997.
Št. 380-05/97-6/1-8
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik