Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

1. Popravek odloka o krajevni turistični taksi v Občini Bled, stran 332.

Popravek
V odloku o krajevni turistični taksi v Občini Bled, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1-32/96 z dne 12. I. 1996 se prvi in drugi odstavek 4. člena pravilno glasita:
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečno poročilo o obračunani krajevni turistični taksi tudi upravi Občine Bled, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in leto, na katerega se poročilo nanaša, število domačih in tujih prenočitev, število domačih in tujih gostov, število prenočitev po 1. in 2. točki 5. člena zakona o turistični taksi in znesek obračunane krajevne turistične takse.
Objavi se tudi obrazec “Poročilo o prenočitvah”, ki je sestavni del odloka.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc, dipl. inž. l. r.
Rok oddaje: 10. v mesecu za pretekli mesec
Na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 64260 Bled
           POROČILO O PRENOČITVAH

          za _______________________

             (mesec in leto)

    _______________________________________________________

             (prijavitelj)

NASLOV: _______________________________________

ŠTEVILO SOB:______ ŠTEVILO APARTMAJEV: ______

ŠTEVILO LEŽIŠČ: __________

ŠTEVILO PRENOČITEV: ___________

- od tega tujih: ______________

Število prenočitev po 1. točki 5. člena

zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): ________

Število prenočitev po 2. točki 5. člena

zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91): ________

ŠTEVILO GOSTOV: __________

- od tega tujih: ____________


OBRAČUNANA KRAJEVNA TURISTIČNA TAKSA, KI BO NAKAZANA DO 20. V
MESECU ZA PRETEKLI MESEC: (v SIT)

________________________________________________

OPOMBE: _______________________________________

________________________________________________


_______________________       __________________________
(ime in priimek            (podpis odgovorne osebe)
 kontaktne osebe)

tel. _______________________________


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina