Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

75. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Azerbajdžan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 392.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AZERBAJDŽAN O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Azerbajdžan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, sklenjen z izmenjavo not dne 6. junija 1995 in 20. februarja 1996.
2. člen
Skupna izjava se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku ter v prevodu glasi:*
N O T A
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast v imenu Vlade Republike Azerbajdžan predlagati Vladi Republike Slovenije vzpostavitev diplomatskih odnosov z imenjavo not na naslednji podlagi:
“Republika Azerbajdžan in Republika Slovenija sta se
– v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov, na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963,
– v želji po širitvi nadaljnjih odnosov in krepitve sodelovanja med državama, ki temeljijo na zaupanju v načela vzajemnega spoštovanja, suverenosti, ozemeljske celovitosti, nedotakljivosti meja, nevmešavanja v notranje zadeve druge in drugih splošno priznanih načelih mednarodnega prava,
– glede na to, da bo vzpostavitev diplomatskih odnosovmed državama ustvarila ugodne pogoje za plodno in vzajemno koristno sodelovanje in bo vplivala na krepitev na političnem, gospodarskem, trgovinskem in kulturnem področju,
– sporazumeli, da vzpostavita diplomatske odnose na ravni veleposlaništev”.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan predlaga, če se Vlada Republike Slovenije strinja z zgoraj navedenim, da se ta nota in nota-odgovor štejeta kot vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima državama.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Baku, 6 June 1995
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. 811/94-3627
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic and has the honour to confirm the receipt of its Note dated 6 June 1995 in which the Ministry of Foreigh Affairs of the Azerbaijan Republic proposes establishment of diplomatic relations between the two Countries.
Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slove- nia entirely agrees with the content of the aforementioned Note including the proposal that aforementioned and present Note of reply constitute the Agreement on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Azerbaijan Republic.
In accordance with this, the date of the present Note is to be considered as the day of establishment of diplomatic relations between the Countries.
Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slove- nia avails itself of this oportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 20 February 1996
Ministry of Foreign Affairs
of the Azerbaijan Republic
BAKU
N O T E
The Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia and on behalf of the Government of the Azerbaijan has the honour to propose to establish of full scale diplomatic relations with the Government of Slovenia through the exchange of Notes on the following basis:
“The Azerbaijan Republic and the Republic of Slovenia
– Being guided by the aims and principles of the United Nation’s Charter, being based upon the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of April 24 1963,
– Being desirous to widen of further relations and strengthen the cooperation between the two countries, basing with confidence on principles of mutual respect for sovereign equality, territorial integrity, inviolability of frontiers, non-interference into internal affairs of each other and other general recognized principles of International Law,
– Being considered that the establishment of diplomatic relations between the two countries will create the favourable conditions for the fruitful and mutually beneficial cooperation and will influence to strengthen in the political, economic, trade and cultural fields,
– Have agreed to establish diplomatic relations at the level of Embassies”.
The Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic proposes that if the Government of Slovenia agrees with the abovementioned, the present Note and Your reply Note be considered as the establishment of diplomatic relations between our states.
The Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Baku, 6 June 1995
The Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Št. 811/94-3627
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan in ima čast potrditi prejem njegove note z dne 6. junij 1995, s katero Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan predlaga vzpostavitev diplomatskih odnosov med državama.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se v celoti strinja z vsebino omenjene note, vključno s predlogom, da omenjena in ta nota odgovor tvorita Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Azerbajdžan.
V skladu s tem, datum te note predstavlja dan vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan izraža svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 20. februar 1996
Ministrtvo za zunanje zadeve
Republike Azerbajdžan
BAKU
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/96-79/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v azerbajdžanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti