Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

74. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Bangladeš o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 391.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN LJUDSKO REPUBLIKO BANGLADEŠ O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Bangladeš o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Kairu 20. marca 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the People’s Republic of Bangladesh,
guided by the desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations
have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the People’s Republic of Bangladesh shall establish diplomatic relations on the day this Agreement enters into force and exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
Done at Cairo on 20 March 1996 in two originals in English language.
For the Republic
of Slovenia
Peter Toš (s)
For the People’s Republic
of Bangladesh
Tufail Karim Haider (s)
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN LJUDSKO REPUBLIKO BANGLADEŠ O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Ljudska republika Bangladeš sta se,
v želji, da bi krepili in razvijali odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Republika Slovenija in Ljudska republika Bangladeš vzpostavita diplomatske odnose na dan, ko ta sporazum začne veljati, in čimprej izmenjata diplomatske predstavnike.
2. člen
Pogodbenici tega sporazuma se strinjata, da se določbe Dunajske konvecije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 uporabljajo pri diplomatskih odnosih med njima.
3. člen
Pogodbenici tega sporazuma se strinjata, da se določbe Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 uporabljajo pri konzularnih odnosih med njima.
4. člen
Ta sporazum začne veljati na dan podpisa.
Sestavljeno v Kairu 20. marca 1996, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Republiko
Slovenijo
Peter Toš l. r.
Za Ljudsko republiko
Bangladeš
Tufail Karim Haider l. r.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/96-77/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti