Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

48. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Sultanatom Oman, stran 250.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKUPNE IZJAVE O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SULTANATOM OMAN
1. člen
Ratificira se Skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Sultanatom Oman, podpisana 13. decembra 1995 v Kairu.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku glasi:
S K U P N A I Z J A V A
O NAVEZAVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SULTANATOM OMAN
Republika Slovenija in Sultanat Oman sta se v želji razviti odnose in sodelovanje med državama na različnih področjih odločili navezati diplomatske odnose med njima na ravni veleposlanikov z veljavnostjo od dneva podpisa te Skupne izjave.
Odnosi med Republiko Slovenijo in Sultanatom Oman bodo temeljili na načelu miroljubne koeksistence, vzajemnega spoštovanja suverenosti in nevmešavanja v notranje zadeve druga druge kakor tudi na načelu enakopravnosti in vzajemnih koristi v skladu z določili Ustanovne listine Združenih narodov.
Republika Slovenija in Sultanat Oman, medtem ko podpisujeta to Skupno izjavo, iskreno upata, da bodo diplomatski odnosi prispevali h krepitvi vezi prijateljstva in sodelovanja v korist obeh držav.
Za Republiko Slovenijo
Peter Toš l. r.
Veleposlanik Republike
Slovenije v Arabski
Republiki Egipt
Za Sultanat Oman
Abdullah Bin Hamad Bin
Seif Al-Busaidy l. r.
Veleposlanik Sultanata Oman
v Arabski Republiki Egipt
in Stalni predstavnik pri
Arabski ligi
Kairo, 13. decembra 1995
J O I N T C O M M U N I Q U E
ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SULTANATE OF OMAN
The Republic of Slovenia and the Sultanate of Oman desiring to develop the relationship and cooperation between the two Countries in various spheres have decided to establish diplomatic relations between them at the ambassadorial level with effect from the date of the signature of the present Joint Communique.
The relationship between the Republic of Slovenia and the Sultanate of Oman shall be based on the principle of peaceful co-existence, mutual respect for sovereignty and non-interference in the internal affairs of each other as well as on the principle of equality and mutual benefits in accordance with the provisions of the United Nations Charter.
The Republic of Slovenia and the Sultanate of Oman, while signing this Joint Communique, sincerely hope that the diplomatic relations will contribute towards strengthening of the bonds of friendship and cooperation for the benefit of the two Countries.
For the Republic of Slovenia
Peter Toš, (s)
Ambassador of the Republic
of Slovenia to the Arab
Republic of Egypt
For the Sultanate of Oman
Abdullah Bin Hamad Bin Seif
Al-Busaidy, (s)
Ambassador of the Sultanate
of Oman to the Arab Republic
of Egypt and Permanent
Representative to the Arab
League
Cairo, 13 December 1995
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/96-74/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik
* Besedilo izvirnika v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.