Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

46. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro, stran 248.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKUPNE IZJAVE O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KNEŽEVINO ANDORO
1. člen
Ratificira se Skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro, podpisana 13. julija 1995 v New Yorku.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
J O I N T C O M M U N I Q U É
ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA
The Governments of the Republic of Slovenia and of the Principality of Andorra, convinced that the best way to strengthen peace and international security is through understanding, cooperation and friendly relations between nations, have decided to establish formal diplomatic relations, effective July 13th, 1995, in accordance with the Principles and Purposes of the United Nations Charter and the relevant provisions of the Vienna Convention that regulate Diplomatic Relations.
Both Governments express their confidence that this agreement will contribute to the strengthening of mutual cooperation in the areas of common interest for the benefit of both countries, which share the same objectives and goals of promoting peace, democracy and justice in their relations.
New York, July 13th, 1995
Danilo Türk, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative
of the Republic of Slovenia
to the United Nations
Juli Minoves Triquell, (s)
Minister Plenipotentiary
Deputy Permanent
Representative and
Chargé d’Affaires a. i.
of the Principality
of Andorra to the
United Nations
S K U P N O S P O R O Č I L O
O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KNEŽEVINO ANDORO
Vladi Republike Slovenije in Kneževine Andore sta se v prepričanju, da je najboljši način za krepitev miru in mednarodne varnosti razumevanje, sodelovanje in prijateljski odnosi med narodi, odločili, da bosta s 13. julijem 1995 vzpostavili formalne diplomatske odnose v skladu z načeli in cilji Ustanovne listine Združenih narodov in ustreznimi določbami Dunajske konvencije, ki urejajo diplomatske odnose.
Vladi izražata prepričanje, da bo ta sporazum prispeval h krepitvi medsebojnega sodelovanja na področjih skupnega interesa v korist obeh narodov, ki ju družijo cilji utrjevanja miru, demokracije in pravičnosti v njunih odnosih.
New York, 13. julij 1995
Danilo Türk l. r.
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik
Stalni predstavnik
Republike Slovenije
v Združenih narodih
Juli Minoves Triquell l. r.
Pooblaščeni minister
Namestnik stalnega
predstavnika in
odpravnik poslov
Kneževine Andore
v Združenih narodih
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-49/2-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik